• Welcome to โฆษณาฟรี โปรโมเว็บ ลงขายของ ลงประกาศฟรี.
 
Welcome to โฆษณาฟรี โปรโมเว็บ ลงขายของ ลงประกาศฟรี. Please login or sign up.

ก.ย 24, 2022, 07:36 หลังเที่ยง

Login with username, password and session length

Shoutbox

Administrator

2022 Jul 31 12:26:59
**การโพสให้รูปโชว์หน้าแรก** ให้แทรกรูปไว้บนสุดของบทความ

Recent

สมาชิก
  • สมาชิกทั้งหมด: 29
  • Latest: CollaJ2023
Stats
  • กระทู้ทั้งหมด: 134
  • หัวข้อทั้งหมด: 119
  • Online today: 7
  • Online ever: 23
  • (ก.ย 22, 2022, 04:56 ก่อนเที่ยง)
ผู้ใช้ออนไลน์
Users: 0
Guests: 1
Total: 1

เกณฑ์การปฏิบัตินี้จะบังคับใช้กับผู้ให้บริการ ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

เริ่มโดย Mint, มิ.ย 18, 2022, 02:22 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Mint

สถาบันการเงิน
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือคล้ายการให้สินเชื่อ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
ผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
ผู้ประกอบธุรกิจระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ
บริษัทบริหารสินทรัพย์
สำหรับผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ยังต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงินฝาก รวมถึงการให้สินเชื่อ หรือการให้กู้ยืมเงินเพื่อการอุปโภคบริโภค (consumer loan) และเพื่อการประกอบธุรกิจ (commercial loan) ด้วย